Log ind

Bestyrelsesmøde, oktober 2013

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 23. oktober 2013 kl. 15.00-17.00.
Mødet afholdes i villaen på Gammel Kalkbrænderi Vej 13, 2100 København Ø 
 1. Tematisk punkt: Hygge Factory og fritidsundervisning for de 10-12-årige på Østerbro
 2. Valg af formand for bestyrelsen
 3. Beslutningsprotokol af mødet den 19.06.2013 (beslutning)
 4. Konsekvenser af forslag til ændring af ungdomsskoleloven og oplæg til ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan (orientering)
 5. Høringssvar fra bestyrelsen vedrørende 10.-klasseområdet samt drøftelse af fremtidig 10.-klassestruktur (beslutning/orientering)
 6. Status for nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i 
 7. ungdomsskolen og orientering om efteruddannelsesforløb 
 8. (beslutning)
 9. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt orientering om budget 2014 (orientering)
 10. Brug af sociale medier i ungdomsskolen (beslutning)
 11. Udviklingen i elevtal 2012-13 (orientering)
 12. Effektmålingskoncept og kvalitetsvurdering i heltidsundervisningen (beslutning)
 13. Ungdomsskolens årsberetning 2013 (beslutning)
 14. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter
 15. Meddelelser og orientering
 16. Evt.