Log ind

Bestyrelsesmøde, juni 2013

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 17. juni 2013 klokken 15-17.
Mødet afholdes på Ungdomsskolens 8+9. klasse, Hovmestervej 30, 2400 København NV.
 1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse, second chance
 2. Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 18.03.2013
 3. PA Consulting Groups analyse af ungdomsskolens administrative opgaver og opfølgning (orienterings- og beslutningspunkt)
 4. Ungdomsskolens elevprogram 2013-14 (beslutningspunkt)
 5. Samarbejde med Hygge Factory (beslutningspunkt)
 6. Nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen under Ungepakken (beslutningspunkt)
 7. Budget- og regnskabsudvikling (orienteringspunkt)
 8. Opfølgning på sag om knallertundervisning (orienteringspunkt)
 9. Opfølgning på trivselsundersøgelse 2013 (orienteringspunkt)
 10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter
 11. Meddelelser og orientering
 12. Evt.