Log ind

Bestyrelsesmøde, december 2013

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 11. december 2013 kl. 16.00-18.00.
Mødet afholdes i KKU-sekretariatet, mødelokalet, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K
  1. Tematisk punkt: Introduktion til True North: udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer hos unge samt pædagogiske relations- og ledelsesværktøjer til undervisere – oplæg ved Nicolai Moltke-Leth
  2. Beslutningsprotokol af mødet den 23.10.2013 (beslutning)
  3. Ændringer i ungdomsskoleloven (orientering)
  4. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 (orientering)
  5. Brug af sociale medier i ungdomsskolen (beslutning)
  6. Arbejdet med effektmåling og kvalitetsvurdering i heltidsundervisningen (orientering)
  7. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter
  8. Meddelelser og orientering
  9. Evt.