Log ind

Bestyrelsesmøde, 8. december 2015

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse tirsdag den 8. december 2015 kl. 16.00-18.00.

Mødet afholdes på Byhøjskolen Kapelvej 42-44, 2200 København N

 1. Tematisk punkt: “Who are you to know who I am?” - How to reduce dropout-rate in Denmark, England and Hungary v/ Ph.d-studerende Szilvia Schmitsek, University of Warwick
 2. Tematisk punkt: Kombineret Ungdomsuddannelse – oplæg ved lærer, leder og eleve
 3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 7. september 201
 4. Orientering om budget- og regnskabsudvikling 2015 og godkendelse af forslag til principper for fordeling af budget 2016
 5. Orientering om ungdomsskolens arbejde med arbejdsmiljø
 6. Orientering 10. klassetilbuddet 2016/17
 7. Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015-2016
 8. Eleverne har ordet
 9. Evaluering af bestyrelsens studiebesøg i ungdomsskolerne i Randers og Silkeborg den 28. oktober 201
 10. Forslag til bestyrelsens mødeplan 2016
 11. Meddelelser og orientering
 12. Evt.