Log ind

Bestyrelsesmøde, 7. september 2015

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 7. september 2015 kl. 15.00-17.00.
  1. Tematisk punkt: Ny struktur og et nyt afsæt for ungdomsskolens opgaveløsning. Dialog om indhold, mål og udfordringer i ungdomsskolens tre hovedområder: 10. klasse, heltidsundervisning og almen undervisning v/ områdelederne
  2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 18. maj 2015
  3. Udviklingen i budget og regnskab
  4. Effektmåling i heltidsundervisningen i skoleåret 2014/15: resultater og tiltag
  5. Kvalitetsrapport for ungdomsskolen
  6. Eleverne har ordet
  7. Meddelelser og orientering
  8. Evt.