Log ind

Bestyrelsesmøde, 7. marts 2018

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 7. marts 2018 kl. 15.00-17.30

Mødet afholdes i KKU-sekretariatet, mødelokalet, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Konstituering, valg af formand og næstformand
 3. Repræsentation i bestyrelsen for E2C Europe og Folkeoplysningsudvalget
 4. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til forretningsorden
 5. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed, indsatsområder og udfordringer
 6. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2018
 7. Kernefortælling og udviklingsplan for ungdomsskolen
 8. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2018
 9. Status for adgang til psykolog og socialfaglig støtte/support i ungdomsskolen
 10. Meddelelser og orientering
 11. Evt.