Log ind

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2020

Mødet afholdes i U-turn, Studiestræde 47, 1455 København K
  1. Tematisk punkt: U-turn og ungdomsskolens undervisningsindsats /ved leder Mette Clausen og teamleder i Daggruppen Kristian Kofoed
  2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
  3. Eleverne har ordet (orientering)
  4. Ungdomsskolens arbejde med strategiske mål og indsatser 2020-2022 (orientering)
  5. Status fra de tre områder fritidsundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse samt orientering om nyt skoleår (orientering)
  6. Brugerbetaling i fritidsundervisningen (orientering)
  7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab (orientering)
  8. Meddelelser og orientering
  9. Evt.