Log ind

Bestyrelsesmøde, 3. december 2014

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 3. december 2014 kl. 15.00-17.00.

Mødet bliver afholdt på ungdomsskolens sekretariat, mødelokalet, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K

1.Tematisk punkt: folkeskolereformen – perspektiver og samarbejder mellem folkeskolerne og ungdomsskolen

2.Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 29. oktober 2014

3.Opsamling på den tematiske drøftelse på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2014 om ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning

4.Status for arbejdet med Kombineret Ungdomsuddannelse

5.Orientering om Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om organisering af 10. klasse pr. august 2015

6.Budget- og regnskabsudvikling 2014 og principper for fordeling af budget 2015

7.Eleverne har ordet

8.Bestyrelsens mødeplan 2015

9.Meddelelser og orientering

10.Status for effektmåling i heltidsundervisningen

11.Evt.