Log ind

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2018

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 29. oktober 2018 kl. 15.00-17.30.

Mødet afholdes i 10. klassecentret, Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 2. sal, 1758 København

0. Godkendelse af dagsorden
1. Tematisk punkt: 10. klasse: Møde med lærere, elever og vejleder
2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 20. juni 2018
3. Eleverne har ordet
4. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018
5. Status for implementering af strategiske effektiviseringer i og besparelser i ungdomsskolen 2015-18 og 2020-23
6. Status fra de tre områder almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse
7. Implementering af beslutning om røgfri skoletid
8. Status for Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med folkeskoler: Metoder, resultater og videre perspektiver
9. Meddelelser og orientering
10. Evt