Log ind

Bestyrelsesmøde, 29. oktober 2014

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 29. oktober 2014 kl. 15.00-17.00.

Mødet afholdes i Amager 10. klasse, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2300 København S.

 1. Tematiske punkter:
  1. Amager 10. klasse – oplæg ved leder og repræsentanter for medarbejderne
  2. Håndtering af de nye bestemmelser om lærernes arbejdstid – dialog med repræsentanter fra ungdomsskolens LokalMED
 2. Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 2. juni 2014
 3. Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen
 4. Forslag om tilpasning af undervisningstilbud i heltidsundervisningen
 5. Temadrøftelse om ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning
 6. Budget- og regnskabsudvikling 2014
 7. Udviklingen i elevtal 2013-14
 8. Eleverne har ordet
 9. Meddelelser og orientering
 10. Evt.