Log ind

Bestyrelsesmøde, 28. september 2016

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 28.september 2016 2015 kl. 15.00-17.00.

Mødet afholdes i U-Turn/ Center for Unge og Misbrug, Studiestræde 47, 1455 København K

1. Tematisk punkt: Samarbejdet med Center for Rusmidler
2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 25. maj 2016
3. Orientering om opstarten af nyt skoleår
4. Personalejuridisk problematik ved rekruttering af undervisere til almenundervisningen
5. Orientering om årsrapporter fra heltidsundervisningen og 10. klasse
6. Ungdomsskolens deltagelse i projekt om turboforløb (Læringslokomotivet)
7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab
8. Status for knallertundervisningen i ungdomsskolen og ændret lovgivning
9. Ungdommens Folkemøde
10. Eleverne har ordet
11. Meddelelser og orientering
12. Evt.