Log ind

Bestyrelsesmøde, 27. september 2017

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 27. september 2017 kl. 16.00-18.00.

Mødet afholdes i KKU-sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310, København K

1. Tematisk punkt: Marginaliserede unges deltagelsesmuligheder i skole og klub. Oplæg v/ Tekla Canger, UCC om resultater af et forskningsprojekt, som ungdomsskolen indgår i
2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 25. maj 2017
3. Ungdomsudvekslinger og lærerkonferencer i regi af den europæiske forening for Second Chance Schools (E2C)
4. Status for arbejdet med en udviklingsplan for ungdomsskolen
5. Orientering om opstart af nyt skoleår
6. Orientering om årsrapporter fra heltidsundervisningen og 10. klasse
7. Orientering om udviklingsprojekt i matematikundervisningen i heltidsundervisningen og i 10. klasse
8. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab, herunder status for implementering af de strategiske effektiviseringer
9. Læringslokomotivet - turboforløb i samarbejde med folkeskoler
10. Samarbejde om Københavns Kommunes ungeråd
11. Meddelelser og orientering
12. Evt.