Log ind

Bestyrelsesmøde, 26. marts 2014

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 26. marts 2014 kl. 15.00-17.00.
Mødet afholdes i KKU-sekretariatet, mødelokalet, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Konstituering, valg af formand og næstformand (indstilling)
 3. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til forretningsorden (indstilling)
 4. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed – indsatsområder og udfordringer (ingen indstilling)
 5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2014 (indstilling)
 6. Status for udmøntning af folkeskolereformen i forhold til ungdomsskolen (indstilling)
 7. Forslag til revision af Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for bestyrelsen (indstilling)
 8. Kvalitetsudvikling gennem effektmåling i ungdomsskolens heltidsundervisning (indstilling)
 9. Analyse af ungdomsskolens virksomhed og plan for udvikling (indstilling)
 10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter (indstilling)
 11. Forslag til mødeplan 2014 (indstilling)
 12. Meddelelser (indstilling)
 13. Evt.