Log ind

Bestyrelsesmøde 26. juni 2019

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 26. juni 2019 kl. 16-18.30

Mødet afholdes på ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation, Øster Allé 1, 2100 København Ø

0. Kort præsentation af ENIGMA v/ udstillingschef Martin Johansen
1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2. Tematisk punkt: Udvikling af STEM-kompetencer i folkeskolen og i
ungdomsskolen v/ projektleder i Fagligt Center, Mathilde Skjøth og
afdelingsleder Dennis Shik Christensen
3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 11. marts 2019
4. Eleverne har ordet (orientering)
5. Status for implementering af effektiviseringer og besparelser i ungdomsskolen
2020-2023 (orientering)
6. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab (orientering og
beslutning)
7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2019-2020 og samarbejder
med folkeskolen (beslutning)
8. Deltagelse i projekt om ensomhed i ungdomsuddannelserne (beslutning)
9. Resultaterne fra Københavns Kommunes medarbejdertrivselsundersøgelse
marts 2019 (orientering)
10. Orientering om 10. klasse i skoleåret 2019-2020
11. Meddelelser og orientering
12. Evt.

Det samlede materiale fra bestyrelsesmødet kan rekvireres ved henvendelse til ungdomsskolen@kk.dk