Log ind

Bestyrelsesmøde, 25. maj 2016

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 25. maj 2016 kl. 15-17.

Mødet finder sted på Ungdomsskolen Østerbro, Gl. Kalbrænderivej 13, 2100 København Ø

1. Tematisk punkt: Hvordan arbejder ungdomsskolens almenområde med at sikre et alsidigt undervisningstilbud til byens unge?
2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsforløb for lærere i heltidsun-dervisningen og 10. klasse – oplæg ved ungdomsforsker Ulla Høj-mark Jensen
3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 16. marts 2016
4. Ungdomsskolens almene elevprogram 2016-2017 og samarbejder med folkeskolen
5. Orientering om 10. klasse og aktuel status
6. Elevernes trivsel i heltidsundervisningen
7. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 8.-9.september 2016
8. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab
9. Eleverne har ordet
10. Meddelelser og orientering
11. Evt.