Log ind

Bestyrelsesmøde, 20. juni 2018

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 20. juni 2018 kl. 15.00-17.30.

Mødet afholdes på Byhøjskolen, Kapelvej 42-44, lærerværelset 3. sal.

 1. Mødet afholdes på Byhøjskolen, Kapelvej 42-44, lærerværelset 3. sal.
 2. Tematisk punkt: Hvem er de unge i ungdomsskolens heltidsundervisning med fokus på målgruppen for Byhøjskolen
 3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 7. marts 2018
 4. Forslag om omlægning af undervisningstilbuddet ved Byhøjskolen
 5. Forslag om etablering af ny linje på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
 6. Datarapport 2018 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning
 7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2018-19 og samarbejder med folkeskolen
 8. Orientering om 10. klasse 2018-19
 9. Ungdomsskolens mål- og strategiplan 2018-22
 10. Status for de strategiske effektiviseringer 2015-18 samt Deloittes kortlægning af Københavns Kommunes Ungdomsskole med henblik på effektiviseringsforslag i 2020-23
 11. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018
 12. Eleverne har ordet
 13. Meddelelser og orientering
 14. Evt.