Log ind

Bestyrelsesmøde 2. oktober 2019

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdagden 2. oktober 2019 kl. 16.00-18.30.

Mødet afholdes i ungdomsskolens 8+9. klasse, Hovmestervej 30, 2400 København NV (tidligere Bispebjerg Skole)

 1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
 2. Tematisk punkt:Forældresamarbejdei heltidsundervisningen–læring og implementering af erfaringer fra Læringslokomotivet og Forældrekupéen
 3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 26. juni 2019
 4. Eleverne har ordet (orientering)
 5. Ungdomsskolen og undervisningstilbudtil unge mellem detalmene områdeog specialområdet(drøftelse)
 6. Status fra detre områderalmenundervisning, heltidsundervisning og 10.klassesamtorientering om nyt skoleår (orientering)
 7. Udviklingeni ungdomsskolens budget og regnskab2019 (orientering og beslutning)
 8. Status for realiseringen af ændret afdelingsstuktur og etablering af fælles administration mellem UU-Københavnog KKU (orientering)
 9. Søgemønstre til 10. klasse med udgangspunkt i elevernes bopælsadresser (orientering)
 10. Meddelelser og orientering
 11. Evt.

Det fulde bestyrelsesmateriale fra mødet kan rekvireres ved henvendelse via ungdomsskolen@kk.dk