Log ind

Bestyrelsesmøde 19. december 2018

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 19.december 2018 kl. 15.00-17.30.

Mødet afholdes i KKU-sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3.sal, 1310 K

1. Godkendelse af dagsorden
2. Tematisk punkt: Almenundervisning - fællesskab, udvikling, læring
med besøg på et hold, hvor der foregår undervisning i koreansk
3. Beslutningsprotokol fra mødet 29. oktober 2018 (godkendelse)
4. Eleverne har ordet (orientering)
5. Ny politisk aftale: ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser
til fremtiden”, herunder 10. klasse (orientering)
6. Status for implementering af strategiske effektiviseringer/besparelser
i ungdomsskolen 2015-19 og 2020-23 (orientering)
7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018 og godkendelse
af principper for budgetfordeling 2019 (orientering og godkendelse)
8. Virksomhedsoverdragelse af Kombineret Ungdomsuddannelse
(KUU) til Forberedende Grunduddannelse (FGU) (orientering)
9. Ungdomsskolens deltagelse i fritidsjobprojekt (godkendelse)
10. Evaluering af bestyrelsesåret (ingen indstilling)
11. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2019 (godkendelse)
12. Meddelelser og orientering (orientering)
13. Eventuelt