Log ind

Bestyrelsesmøde, 18. marts 2013

Møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00-17.00
 1. Tematisk punkt: Afklaring og vejledning af unge
 2. Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 19.12.2012
 3. Opgavefordeling i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolevejledning og UU-vejledning (orienteringssag)
 4. Forslag om etablering af nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen under Ungepakken
 5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2013
 6. Forslag om at styrke elevinddragelse i bestyrelsesarbejdet
 7. Eleverne har ordet v/bestyrelsens elevrepræsentanter
 8. Elevrejser, udvekslinger, studieture og internationalt arbejde i ungdomsskolen og forslag til håndtering af nye godkendelsesprocedurer
 9. Elever i 10. klasse og heltidsundervisningen med behov for specialpædagogisk bistand, herunder PPR-betjening (orienteringssag)
 10. Ungdomsskolens arbejde med arbejdsmiljø og undervisningsmiljø
 11. Meddelelser og orientering
 12. Evt.