Log ind

Bestyrelsesmøde, 18. maj 2015

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 18. maj 2015 kl. 15.00-17.00.

Mødet afholdes i Ressourcecenter Ydre Nørrebro, Tagensvej 85D, 2200 København N.

 1. Tematisk punkt: 10. Puls, mål, metoder, resultater. Punktet indledes med en kort introduktion til Ressourcecenter Ydre Nørrebro v/ Anoir Hassouni (SOF) og lærerne ved ungdomsskolens 10. Puls
 2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 11. marts 2015
 3. Forslag til Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed (virksomhedsplan) og justering i ungdomsskolens organisatoriske opbygning
 4. Udviklingen i budget og regnskab, herunder effektivisering i ledelsesudgifter
 5. Resultaterne af trivselsundersøgelsen marts 2015
 6. Evaluering af fritidsundervisningen
 7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2015-2016 og samarbejder med folkeskolerne
 8. Orientering om 10. klasse og aktuel status
 9. Forslag om studiebesøg onsdag den 28. oktober 2015 til ungdomsskolerne i Randers og Silkeborg
 10. Eleverne har ordet
 11. Meddelelser og orientering
 12. Evt.