Log ind

Bestyrelsesmøde, 18. december 2017

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 18. december 2017 kl. 16.00-18.30

Mødet afholdes i KKU-sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3.sal, 1310, København K

  1. Tematisk punkt: Erfaringer fra Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med folkeskoler v/ Jannie Orte og Hanne Kirk
  2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 27. september 2017
  3. Orientering om arbejdet med kernefortælling og udviklingsplan for ungdomsskolen v/ Anders Seneca, Dogmekompagniet
  4. Orientering om bortfald af psykologhjælp i heltidsundervisningen
  5. Forslag om etablering af fritidsaktiviteter for 10-12-årige i udsatte boligområder
  6. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2017 og principper for fordeling af budgetrammen 2018
  7. Orientering om udviklingen i elevstatistik 2016-2017
  8. Meddelelser og orientering
  9. Evt.