Log ind

Bestyrelsesmøde 16. marts 2020

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse den 16. marts 2020.

Mødet fandt sted i U-turn, Studiestræde 47, 1455 København K

 1. Tematisk punkt: U-turn og ungdomsskolens undervisningsindsats /ved leder Mette Clausen og teamleder i Daggruppen Kristian Kofoed
 2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
 3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 11. december 2019
 4. Eleverne har ordet (orientering)
 5. Datarapport 2020 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning v/ Jakob Jannik Sørensen, Fagligt Center (beslutning)
 6. Forslag om ændring af procedure for godkendelse af bestyrelsens beslutningsprotokol (beslutning)
 7. Status for Challengeprojektet (beslutning)
 8. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2020, orientering om regnskab 2019 samt forslag om anvendelse af mindreforbrug 2019 (orientering og beslutning)
 9. Status for afdækning af behov og muligheder for undervisningstilbud til unge mellem det almene område og specialområdet (orientering)
 10. Meddelelser og orientering (orientering)
 11. Evt.

Det fulde materiale fra mødet kan rekvireres ved henvendelse via ungdomsskolen@kk.dk