Log ind

Bestyrelsesmøde, 16. marts 2016

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 16. marts 2016 kl. 15-17.

Mødet afholdes i Ungdomsskolen i Hindegade (UIH), Hindegade 4, lærerværelset 1. sal, 1303 København 

  1. Tematisk punkt: Ungdomsskolen i Hindegade - et undervisningstilbud for primært sent ankomne unge og udlændinge. Dialog med leder og medarbejdere om skolens kerneopgave og elevgrupper 
  2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 8. december 2015
  3. Kvalitetsrapport 2016 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning
  4. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2016 
  5. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2015, herunder ekstra trivselsundersøgelse for 10. klasserne og Ungdomsskolen i Hindegade 
  6. Orientering om ungdomsskolens administration af lærernes arbejdstid 
  7. Kompetenceudviklingsforløb for lærere i 10. klasse og heltidsundervisningen 
  8. Eleverne har ordet, herunder status for forlag om mentorordning 
  9. Meddelelser og orientering 
  10. Eventuelt