Log ind

Bestyrelsesmøde 15. marts 2021

Dagsorden fra møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 15. marts kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes via Microsoft Teams 

  1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) 
  2. Tematisk punkt: Ungdomsskolens samarbejde med foreninger 
  3. Eleverne har ordet (orientering) 
  4. I fokus: Ungdomsskolens heltidsundervisning (orientering og dialog) 
  5. Orientering om ungdomsskolens regnskab 2020, forslag om anvendelse af mindreforbrug 2020 samt forslag til fordeling af budgetrammen 2021(orientering og beslutning) 
  6. Orientering om aktuelle og planlagte understøttende aktiviteter i en tid med Corona (orientering) 
  7. Ungdommens Vårsalong 2021 (Kort rundvisning i den virtuelle udstilling under mødet) 
  8. Meddelelser og orientering (orientering) 
  9. Evt.