Log ind

Bestyrelsesmøde, 15. marts 2017

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 15. marts 2017 kl. 16.00-18.00.

Mødet afholdes i 10. klassecentret på Vesterbro Ny skole, Slegsvigsgade 6, 1762 København V. 

 1. Tematisk punkt: Almen 10. klasse og arbejdet med at gøre de unge uddannelsesparate
 2. Tematisk punkt: Åben skole og erfaringer med samarbejdet mellem ungdomsskolen og folkeskolerne om at give eleverne en mere varie-ret skoledag
 3. Forslag om justering i rammerne for ungdomsskolens Åben skole-indsats
 4. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 14. december 2016
 5. Udviklingsplan for ungdomsskolen 2017-2020
 6. Status for de strategiske effektiviseringer 2015-2018 herunder for-slag om samlokalisering
 7. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2017
 8. Orientering om en personalesag – ingen bilag
 9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere i almenundervis-ningen
 10. Meddelelser og orientering
 11. Evt.