Log ind

Bestyrelsesmøde, 15. maj 2017

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 15. maj 2017 kl. 16.00-18.00.

Mødet afholdes hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, København, Korsgade 30, 2200 København N

 1. Tematisk punkt: Vejledning i UU og samarbejde med ungdomsskolen om vejledningsopgaver i 10. klasse og i heltidsundervisningen
 2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 15. marts 2017
 3. Kvalitetsrapport 2017 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning
 4. Resultaterne fra Københavns Kommunes medarbejdertrivselsundersøgelse, marts 2017
 5. Evaluering af almenundervisningen 2016-2017
 6. Ungdomsskolens almene elevprogram 2017-2018 og samarbejder med folkeskolen
 7. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt elever i 10. klasse og i heltidsundervisningen
 8. Orientering om 10. klasse 2017-2018
 9. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab
 10. Forslag om omlægning af elevkapaciteten ved Ungdomsskolen i Hindegade
 11. Orientering om anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse
 12. Meddelelser og orientering
 13. Evt