Log ind

Bestyrelsesmøde 15. juni 2021

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse tirsdag den 15. juni kl. 16.00-18.30

Mødet afholdes i KKU sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K

 1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) 
 2. Tematisk punkt: Demokratisk dannelse og ungeinvolvering i et ungdomsskoleperspektiv 
 3. Eleverne har ordet (orientering) 
 4. Status på strategimål 3: At minimum 25 procent af de unge i København bruger mindst et af ungdomsskolens tilbud (almenundervisning) 
 5. Ungdomsskolens almene elevprogram 2021-2022 (beslutning) 
 6. Status for arbejdet med strategikort og indsatser (orientering og beslutning) 
 7. E2C Europe (beslutning) 
 8. Orientering om søgning og optagelse i 10. klasse og heltidsundervisningen 2021-22 (orientering) 
 9. Orientering om resultaterne af trivselsmålingen 2021 (orientering) 
 10. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab (orientering) 
 11. Meddelelser og orientering  
 12. Evt.