Log ind

Bestyrelsesmøde, 14. december 2016

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 14. december kl. 16.00-18.00.

Mødet afholdes på Dagkursus, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Alle 18, 2500 København V.

 1. Tematisk punkt: Hvordan ungdomsskolens heltidsundervisning arbejder med at gøre de unge uddannelsesparate
 2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsprojektet (cirkelprojektet) set i et forsker- og lærerperspektiv
 3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 28.09.2016
 4. Orientering om 10. klassetilbuddet 2017-2018
 5. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2016 og principper for fordeling af budgetrammen 2017
 6. Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015-2016
 7. Kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og i 10. klasse samt udviklingen i elevtal i almenundervisningen
 8. Status for arbejdet med en lokalaftale om lærernes arbejdstid
 9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere i almenundervisningen
 10. Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017
 11. Eleverne har ordet
 12. Meddelelser og orientering