Log ind

Bestyrelsesmøde 13. juni 2022

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 13. juni 2022 kl. 16.00-18.30

Mødet afholdes Ungdommens Demokratihus i Kødbyen, Slagtehusgade 10, 1715 København K

 

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)

2.Tematisk punkt: Ungeråd KBH. Oplæg v/ ungerådsrepræsentanterne Marie Greve og Anton Walker samt koordinator Ida Nørgaard Otte

3. Eleverne har ordet (orientering)

4. Ungdomsskolens kernefortælling og arbejdet med strategiske målsætninger (orientering)

5. Status for strategimål 3 (orientering og beslutning)

6. Forslag til elevprogram 2022-23 i fritidsundervisningen (beslutning)

7. Resultatet af undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd (orientering)

8. Søgning og kapacitet i heltidsundervisningen 2022-2023 (orientering)

9. Udviklingen i Ungdomsskolens budget og regnskab 2022 samt status for effektiviseringer i 2023 og frem (orientering)

10. Ungdomsskolens aldersgrænser (orientering)

11. Meddelelser og orientering

12. Evt.