Log ind

Bestyrelsesmøde 13. december 2021

Dagsorden fra møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 13. december kl. 16.00-18.30

 

Mødet afholdes på Ungdomsskolen i Hindegade, Elevkantinen, Hindegade 4, 1303 K

  1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
  2. Tematisk punkt til belysning af strategimål 2: Ordblindevenlig undervisning i ungdomsskolen – oplæg om hvordan ungdomsskolen arbejder med ordblindeinklusion, og hvordan undervisningen kan løfte alle v/ lærer Stine Bork Kristensen
  3. Eleverne har ordet (orientering)
  4. Ungeråd KBH (beslutning)
  5. Ny formulering af strategimål 3 (beslutning)
  6. Status for strategimål 2: At minimum 90 procent af eleverne i 10. klasse og i heltidsundervisningen begynder på en ungdomsuddannelse senest 15 måneder efter afsluttede forløb (beslutning)
  7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab i 2021 samt principper for forslag til fordeling af budgetrammen i 2022 (orientering og beslutning)
  8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2018-2021 og samspillet mellem bestyrelsen og ungdomsskolen (drøftelse)
  9. Meddelelser og orientering
  10. Evt.