Log ind

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2021

Dagsorden fra møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 11. oktober kl. 16.00-18.30

Mødet afholdes i KKU sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3. sal. 

  1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
  2. Tematisk punkt: Unges trivsel i ungdomsskolen. Oplæg med afsæt i trivselsundersøgelse, ungeprofilundersøgelse og partnerskabsaftaler med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/ Sandie Juul Larsen, Gitte Brønnum Busk og Zeynep Bakiral, SUF, samt Christina Bjerring Bækholm, Ø10 og Yvonne Overgaard, UiH.
  3. Eleverne har ordet (orientering)
  4. Ungeråd KBH (drøftelse)
  5. Status for strategimål 1: At alle elever oplever, at de trives og udvikler sig fagligt og/eller personligt og/eller socialt i deres tid i ungdomsskolen (beslutning)
  6. Status ved opstart i de tre områder fritidsundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse (orientering)
  7. Status for ændret distributionsmetode af fritidskataloget (orientering)
  8. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab (orientering)
  9. Meddelelser og orientering
  10. Evt.