Log ind

Bestyrelsesmøde 11. marts 2019

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag den 11. marts 2019 kl. 16.00-18.30.

Mødet afholdes på Ungdomsskolen i Hindegade, lærerværelset på 1. sal, indgang via Hindegade 4 eller Fredericiagade 39, 1310 København K.

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2. Tematisk punkt: Ungdomsskolens arbejde med sent ankomne unge i
Ungdomsskolen i Hindegade – målgruppe, metoder og resultater
3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 19. december 2019
(beslutning)
4. Eleverne har ordet (orientering)
5. Kvalitetsrapport 2019 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning
v/ Jakob Jannik Sørensen, Fagligt Center (beslutning)
6. Ungdomsskolens regnskab 2018 og forslag til fordeling af ungdomsskolens
budgetramme 2019 (orientering og beslutning)
7. Implementering af beslutningen om røgfri skoletid og afledte konsekvenser
(orientering)
8. Revideret mødeplan 2019 (beslutning)
9. Meddelelser og orientering (orientering)
10. Evt.