Log ind

Bestyrelsesmøde, 11. marts 2015

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 11. marts 2015 kl. 15.00-17.00.

Mødet bliver afholdt på ungdomsskolens sekretariat, mødelokalet, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K

1.Ledelsesinformation med fokus på effektmåling

2.Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 3. december 2014

3.Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen

4.Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme

5.Orientering om 10. klasse

6.Kombineret Ungdomsuddannelse og Sommerkurser for elever, der er betinget optaget på en erhvervsuddannelse

7.Eleverne har ordet

8.Meddelelser og orientering

9.Evt.