Log ind

Bestyrelsesmøde 11. december 2019

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse den 11. december 2019 kl. 16.00-18.30

 Mødet afholdes på Smedetoften 14, 2400 København NV

 1. Tematisk punkt: Coop Crew – når fritid bli´r til fremtid og andre indsatser for at hjælpe unge på vej til et fritidsjob
 2.  Godkendelse af dagsorden
 3.  Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 2. oktober 2019
 4. Eleverne har ordet (orientering/drøftelse)
 5. Henvendelse fra LøkkeFonden om samarbejde med ungdomsskolen (drøftelse og orientering)
 6.  Status for afdækning af behov og muligheder for undervisningstilbud til unge mellem det almene område og specialområdet
 7.  Status for arbejdet med ungdomsskolens strategiske indsatsområder 2018-2022 (orientering)
 8.  Status for socialfagligt kompetenceudviklingsforløb for lærere i heltidsundervisningen (orientering)
 9. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2019 og godkendelse af principper for budgetfordeling 2020 (orientering og godkendelse) 
 10. Forslag til justering af bestyrelsens forretningsorden og evaluering af bestyrelsesåret (godkendelse og drøftelse)
 11. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2020 (godkendelse)
 12. Meddelelser og orientering (orientering)
 13. Eventuelt

Det fulde bestyrelsesmateriale fra mødet kan rekvireres ved henvendelse via ungdomsskolen@kk.dk