Log ind

Bestyrelsesmøde 10. juni 2020

Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse den 10. juni 2020 kl. 16-18

Mødet afholdes i Fredericiagade 39, 3. sal, København K 

  1. Tematisk punkt: Undervisningen i ungdomsskolen under nedlukning og genåbning set fra et lærer- og elevperspektiv / repræsentanter for lærerne i heltidsundervisningen og 10. klasse
  2. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
  3. Eleverne har ordet (orientering)
  4. Datarapport 2020 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning v/ Jakob Jannik Sørensen, Fagligt Center (beslutning)
  5. Forslag til realisering af effektiviseringer fra 2021 og frem (beslutning)
  6. Ungdomsskolens almene elevprogram 2020-2021 og samarbejder med folkeskolen (beslutning)
  7. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab (orientering)
  8. Status for afdækning af behov og muligheder for undervisningstilbud til unge mellem det almene område og specialområdet (orientering)
  9. Meddelelser og orientering (orientering)
  10. Evt.

Det fulde bestyrelsesmateriale fra mødet kan rekvireres ved henvendelse via ungdomsskolen@kk.dk