Log ind

Aktivitetsdag på skolen: Trivsel og fællesskab

En dag med sjove, kreative og udfordrende aktiviteter, som afvikles af Idrætsprojektet.

Idrætsprojketet er et socialpædagogisk tilbud i Københavns Kommune, hvis fornemmeste opgave er at motivere til og gennemføre aktiviteter med børn og unge, så de oplever trivsel og stærkt fællesskab i klassen.

Målgruppe

7.-10. årgang på folkeskoler i Københavns Kommune 

Lokation og mødetid

Aktivitetsdagene foregår på mandage kl. 10-13. Forløbet foregår udendørs og tager udgangspunkt i nærmiljøet omkring skolen. Det kan være jeres skolegård, et nærliggende grønt område osv. Den nøjagtige lokation aftales med læreren.

Indhold

Idrætsprojektet tilbyder en 3 timers aktivitetsdag med kreative, udfordrende og fysiske læringsaktiviteter. En træner fra Idrætsprojektet samarbejder med klassens lærer om afvikling af brain breaks, samarbejdsøvelser, lege og spil. Der er særligt fokus på gode grin, positive oplevelser og elevernes samarbejdsevner.

Vi vil gerne sikre, at elever og lærer får inspiration til efterfølgende selv at kunne afvikle aktiviteter i klassens hverdag. I den forbindelse får klassen et aktivitetskatalog med brain breaks, lege og faglige aktiviteter til fremadrettet brug.

Læringsmål

  • At styrke det faglige og sociale fællesskab i klassen
  • At styrke samarbejdet og kommunikationen i klassen
  • At give elevernes viden om og forståelse for brugen og effekten af brain breaks og classbuilding-aktiviteter
  • At give lærer og eleverne inspiration og værktøjer til at afvikle brain breaks og classbuilding-aktiviteter fremover

Rollefordeling

Klassens lærer forventes at være aktivt deltagende i planlægningen og afviklingen af dagen. Inden dagen afvikles derfor et (evt. telefonisk) koordineringsmøde mellem Idrætsprojektets træner og klassens lærer. På dagen har træneren det primære ansvar for at igangsætte og afvikle aktiviteterne, og læreren behjælpelig med alle aktiviteter og har ansvar for det pædagogiske arbejde med klassen.

Medbring

Praktisk tøj efter vejret som man kan bevæge sig i og som godt må blive beskidt, madpakke og god energi.

Om underviseren 

Simon har de seneste fire år arbejdet med at skabe positive sociale fællesskaber. Først i en boligsocial helhedsplan på Ydre Nørrebro og nu hos Idrætsprojektet. Stærke fællesskaber i alt fra uddannelse til fodboldhold har altid været en del af Simons liv, hvilket også er en af årsagerne til, at han lægger stor vægt på fællesskabs- og samarbejdsøvelser.  

Booking

Forløbet kunne bookes i skoleåret 2020-2021.