Log ind

Ungerådsvalg & workshop: Ungdom brug din stemme!

Ungerådet går til valg - lad klassen prøve kræfter med læserbreve og valgplakater i Ungdommens Demokratihus

Til efteråret 2022 skal byens unge vælge nye medlemmer til Ungeråd KBH. Et talerør for Københavns ungdom til byens politikere, som består af 35 borgervalgte lokale unge i alderen 12-20 år. Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med Ungeråd KBH et brag af en demokratidag til 7.-10. klasser på københavnske folkeskoler. 

POLITISKE VÆRKSTEDER
Vi tilbyder et 5 timers undervisningsforløb i Ungdommens Demokratihus, som vi kalder de politiske værksteder. Her vil klassen lære om demokrati og aktivt medborgerskab. Undervisningen vil give en forsmag på livet som ungerådsmedlem, og klassen skal prøve kræfter med at lave en kampagne eller skrive et læserbrev. Efter endt forløb har klassen arbejdet med:

  • Politisk kommunikation og debatkultur i det politiske Danmark
  • Visuelt udtryk og grafisk design i politiske kampagner
  • Læserbrevet som politisk kommunikationsform
  • Unges indflydelsesmuligheder i København

Praktisk info og kobling til fag
Forløbet foregår i Ungdommens Demokratihus i Kødbyen, som eleverne også får en introduktion til. Programmet strækker sig over fem timer fra kl. 8:30-13:30, hvor der på skift er oplæg, fælles demokratiøvelser, skrive- og visuelle formidlingsopgaver foruden fremlæggelse. Der er indlagt pauser og tid til frokost. Det politiske værksted er oplagte at koble til undervisningen i fx samfundsfag, dansk eller mediefag.

Læringsmål for de politiske værksteder

  • Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til politiske problemstillinger lokalt og kommunikere forslag til handlinger gennem skriftlige og visuelle produkter.
  • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for lokale politiske beslutningsprocesser og identificere forskellen på de forskellige politiske niveauer.
  • Vidensmål: Eleven har viden om det politiske system og politisk deltagelse.

Tilmelding
Tilmelde din klasse én af de ledige datoer i september-oktober 2022 via denne tilmeldingsformular.

Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Emilie Valmin på R551@kk.dk eller 2945 3790