Log ind

Valg af nyt Ungeråd KBH 2022: Få en valgpakke til din skole

I får bl.a. 3 undervisningsforløb i Ungdommens Demokratihus samt besøg af nuværende medlemmer af Københavns Ungeråd.

Til efteråret 2022 skal byens unge vælge nye medlemmer til Ungeråd KBH. Det er et talerør for Københavns ungdom til byens politikere, som består af 35 borgervalgte lokale unge i alderen 12-20 år. Hvert år kan ungerådet anmode om at få op til fire politiske forslag behandlet i Borgerrepræsentationen.

Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med Ungeråd KBH et brag af en valgpakke til 7.-10. klasser på københavnske folkeskoler. Heri lægger vi op til at jeres elever enten stiller op som kandidater, får stemt til valget eller begge dele.

VALGPAKKEN BESTÅR AF:

 • Jeres skole får besøg af nuværende medlemmer fra Ungeråd KBH
 • Jeres skole får 3 gratis undervisningsforløb i Ungdommens Demokratihus
 • Jeres skole får samtidig adgang til et plug’n’play undervisningsmateriale
 • Jeres skole får valgplakater og merchandise leveret

POLITISKE VÆRKSTEDER
Vi tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb i Ungdommens Demokratihus, som vi kalder de politiske værksteder. Her vil klassen lære om demokrati og aktivt medborgerskab. Undervisningen vil give en forsmag på livet som ungerådsmedlem, og klassen skal prøve kræfter med at lave en kampagne eller skrive et læserbrev. Efter endt forløb har klassen arbejdet med:

 • Politisk kommunikation og debatkultur i det politiske Danmark
 • Visuelt udtryk og grafisk design i politiske kampagner
 • Læserbrevet som politisk kommunikationsform
 • Unges indflydelsesmuligheder i København

Praktisk info og kobling til fag
Forløbet foregår i Ungdommens Demokratihus i Kødbyen, som eleverne også får en introduktion til. Programmet strækker sig over fem timer fra kl. 8:30-13:30, hvor der på skift er oplæg, fælles demokratiøvelser, skrive- og visuelle formidlingsopgaver foruden fremlæggelse. Der er indlagt pauser og tid til frokost. Det politiske værksted er oplagte at koble til undervisningen i fx samfundsfag, dansk eller mediefag.

Læringsmål for de politiske værksteder

 • Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til politiske problemstillinger lokalt og kommunikere forslag til handlinger gennem skriftlige og visuelle produkter.
 • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for lokale politiske beslutningsprocesser og identificere forskellen på de forskellige politiske niveauer.
 • Vidensmål: Eleven har viden om det politiske system og politisk deltagelse.

Tilmelding
Du kan tilmelde din skole og få vores valgpakke via denne tilmeldingsformular.

Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Emilie Valmin på R551@kk.dk eller 29 45 37 90