Log ind

10. Vest

10. klasse på Vesterbro med tre linjer: Medier, verdensklassen og kultur, psykologi & samfund.

Hos os prioriterer vi høj faglighed og en tæt relation mellem lærere og elever. Vi rykker din faglighed i samarbejde med dig og hjælper dig til at blive uddannelsesparat til enten en gymnasial eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Undervisere og uddannelsesvejledere vil på tæt hold og med stort engagement og høje ambitioner støtte din udvikling fagligt og socialt. Vi bor i helt nye og lækre lokaler i Kulturhuset i Lyrskovgade tæt på Enghave Plads. Her har vi gode undervisningslokaler og store fællesområder med køkkener og mulighed for at hygge og slappe af i frikvartererne. Vi har et godt samarbejde med kulturhuset, og vi ligger lige midt i Vesterbros mange kulturtilbud, samt tæt på bus og den nye metro. Vores undervisning er forberedende til gymnasiet, erhvervsskole og EUX, og vi gør vores bedste for, at du bliver valgparat.

FAGLIGT 
Undervisningen i dansk, engelsk og matematik foregår i stamklasser bestemt af dit linjevalg. 
Vi har et højt fagligt niveau, og du får mulighed for at videreudvikle dine studiemæssige kompetencer, så du bliver klar til en ungdomsuddannelse. Vi arbejder både tværfagligt og projektorienteret. Du skal være indstillet på at arbejde med fremlæggelser, IT, skriftlige opgaver og hjemmearbejde. Arbejdet vil foregå både i studiegrupper og som selvstændigt arbejde med løbende vejledning. Det forventes, at du møder velforberedt og er aktivt deltagende og engageret i både det faglige og sociale miljø. Vi har et tæt samarbejde med fritidsundervisningen, hvor der udbydes ekstraundervisning. Året afsluttes med afgangsprøver. 

LINJER

  • Medier
  • Kultur, psykologi og samfund
  • Verdensklassen

VALGFAG
Vi tilbyder valgfag på tværs af stamklasserne ud fra temaerne: Humanisme, naturvidenskab, kreativitet og bevægelse. 

PERSONLIGT 
Her er du udgangspunktet. Måske har du brug for at forhøje dine karakterer, for et år mere til at modnes, eller noget tredje? Vi stiller krav og hjælper dig med at lære at tage ansvar, så du bliver valgparat. Du har en kontaktlærer, som du løbende har samtaler med, og vi samarbejder tæt med dine forældre, så du får det bedste ud af året hos os. 

SOCIALT
Vi er skole med plads til alle, og vores elever kommer fra hele byen. Her kan du være dig selv og samtidig være en vigtig del af fællesskabet. Der er fælles ture for alle elever i løbet af året. Fx introforløb i august, juletur til Lübeck og en studietur til udlandet, som både har fagligt og socialt fokus. Vi glæder os til at se dig!

10. KLASSE I UNGDOMSSKOLEN

  • 28 lektioner om ugen i et fleksibelt skema
  • Tysk, fransk og fysik / kemi foregår i ungdomsskolens enkeltfagsundervisning efter skoletid med mulighed for eksamen i juni 2020
  • Alle elever kan tilmelde sig ungdomsskolens mange spændende fritidstilbud

FØRSTE SKOLEDAG
Vi starter mandag 12. august kl. 9.

KONTAKT
Tlf. 3336 4476
Mail: 10.klasse.ungdomsskolen@kk.dk

Lyrskovgade 4, 2. sal
1758 Kbh V

Læs mere her